profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Etap szwedzki wojny trzydziestoletniejpoleca83%
Historia

WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA, ABSOLUTYZM WE FRANCJI I REWOLUCJA BURŻUAZYJNA W ANGLII

Data Wydarzenie 1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia 1618 - 1621 Etap Czeski 1622 - 1629 Wojna o PalatynatWojna duńska 1625 - 1629 Wojna polsko - szwedzka 1630 - 1635 Etap szwedzki 1635 - 1648 Etap francuski Etap Czeski 23 maja 1618 ·...poleca82%
Historia

Wojna 30 letnia (1619-1649)

Dążenia Habsburgów wywołały sprzeciw wśród protestanckich książąt, tym bardziej, że Habsburgowie łamali postanowienia pokoju augsburskiego. Zawiązali oni tzw. Unię Ewangelicką (1608 r.). W skład jej wchodziły Palatynat, Brandenburgia,...poleca85%
Historia

Rewolucja burżuazyjna w Anglii

Karola I ? Karolowi II. W 1688 roku Jakub II skłaniający się ku katolicyzmowi i absolutyzmowi, został pozbawiony korony, a tron Anglii przejął władca Holandii Wilhelm Orański. Rok później zatwierdziłpoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Demokracja burżuazyjna

Demokracja burżuazyjna . To forma ustroju państwa ukształtowanego po zwycięskich rewolucjach burżuazyjnych w Anglii w XVII wieku i we Francji w XVIII wieku oraz rozwinięta w państwach Europypoleca83%
Historia

Rewolucja burżuazyjna w Anglii w XVII wieku

szlachtą Wojna domowa w Anglii (1640-1649) - bunty w Szkocji przeciw tyranii królewskiej, w 1640 Cantenbury próbuje narzu-cić purytanom anglikanizm. - król odwołuje się do parlamentu, w nadziejipoleca85%
Historia

Czy powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielka Rewolucja Burżuazyjna we Francji są przejawem idei oświeceniowych? - referat

Czy powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielka Rewolucja Burżuazyjna we Francji są przejawem idei oświeceniowych? Zastanówmy się nad znaczeniem tych słów. Wiele źródeł podaje innąpoleca84%
Historia

Historia-pojęcia

Ferdynanda III do zawarcia pokoju -1644 rozpoczecie rokowan pokojowych w Munster i Osnabruck -kolejne zwycięstwa Francji : 1644 pod Fryburgiem, 1655 pod Nordlingen a w 1648 pod Lens -ostateczna kleska