profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Epejrogenezapoleca83%
Geografia

Ustna geografia

1. Podaj klasyfikację wód podziemnych. Rodzaje wód podziemnych: - woda zaskórna – zalega bardzo blisko powierzchni ziemi, podlega dobowym wahaniom temp., ich obfitość i głębokość zalegania zmienia się w ciągu roku, łatwo ulega...poleca85%
Geografia

Procesy endogeniczne

Ruchy lądotwórcze Epejrogeneza, ruchy lądotwórcze, ruchy epejrogeniczne, powolne ruchy wynoszące lub zanurzające w głąb litosfery znaczne fragmenty skorupy ziemskiej. Ruchom tego typu nie towarzyszą deformacje ani fałdowania warstw skalnych....poleca85%
Geografia

Ruchy tektoniczne Ziemi

RUCHY TEKTONICZNE to ruchy skorupy ziemskiej wśród których rozróżniamy ruchy lądotwórcze (epejrogeneza) oraz górotwórcze (OROGENEZA). Jednym ze skutków ruchów tektonicznych Ziemi jest przemieszczanie się kontynentów na kuli Ziemskiej. W połowie...poleca85%
Geografia

Geografia fizyczna - tematy maturę ustną

1. Omów miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym. Porównaj rozmiary Ziemi z innymi obiektami układu. Układ Słoneczny powstał około 5 mld lat temu. Elementami układu są: - Słońce - 9 planet i ich