profil

Wybierz przedmiot
Teksty 12
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Endemitypoleca85%
Biologia

Ekologia

Termin ekologia wprowadził Haeckley. Ekologia jest nauką, która bada zależności pomiędzy istotami żywymi oraz ich środowiskiem zarówno fizycznym jak i biologicznym. Środowisko jako system funkcjonalny wpływa na organizmy, które w nim żyją poprzez...poleca85%
Biologia

Kraina Etiopska - prezentacja multimedialna.

Kraina etiopska obejmuje kontynent afrykański na południe od zwrotnika Raka i przybrzeżny pas Półwyspu Arabskiego. Do krainy etiopskiej zalicza się także Madagaskar, który charakteryzuje się jednak odmienną fauną. Zdaniem wielu specjalistów...poleca88%
Biologia

"Czułe punkty" - ekologia

Kiedy 1700 lat temu Polinezyjczycy dotarli na Hawaje, wytrzebili co najmniej 40 gatunków ptaków nieprzyzwyczajonych do obecności człowieka. Podobny los spotkał nielotnego ptaka dodo, odkrytego na Mauritiusie w 1507 roku. Moa, największy znany ptak...poleca84%
Geografia

Państwo holarktyczne

Położenie: Sięga od bieguna północnego,prawie po zwrotnik Raka. Obejmuje: CAŁĄ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ,GRENLANDIĘ,WSZYSTKIE WYSPY WE WSCH.CZĘŚCI ATLANTYKU,CAŁĄ EUROPĘ,PRAWIE CAŁĄ AZJĘ,z wyjątkiem najbardziej południowych obszarów leżących w strefie...poleca84%
Biologia

Podstawowe pojęcia z ekologii

Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery. Staw, las, pole, ocean,...poleca85%
Biologia

Gatunki endemiczne w świecie zwierząt

1. Czym są endemity? W biogeografii endemity są to gatunki lub taksony wyższej kategorii, unikalne elementy w skali świata flory lub fauny zamieszkujące tylko ściśle określony i stosunkowo niewielki obszar. Niewielka tolerancja dla zmian...poleca85%
Biologia

Populacja, symbioza, konkurencja.

EKOLOGIA-nauka badająca zależności między org. żywymi a środowiskiem SOZOLOGIA-nauka o ochronie środowiska AUTEKOLOGIA-bada zależności między populacjami jednego gatunku a środowiskiem SYNEKOLOGIA-bada zależności między grupami różnych org. a...poleca85%
Geografia

Biosfera i pedosfera

Biosfera - strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe. Obejmuje ona: powierzchnię Ziemi, zewnętrzną część skorupy ziemskiej (ok. 3 m w głąb), dolną część atmosfery, hydrosferę. Nauki o biosferze – biogeografia dzieli się na:...poleca85%
Biologia

Organizmy w środowisku

Ekologia- to nauka która bada zależności pomiędzy organizmami a środowiskiem ich życia. Zajmuje się: badaniem wzajemnego pływu różnych organizmów, opisywaniem zależności między organizmami a środowiskiem którym żyją. Ochrona środowiska podejmuje...poleca85%
Geografia

Pieniński Park Narodowy - podstawowe informacje

Położenie Pieniny leżą w południowej części Polski w pasmie Karpat. Od południa graniczą z pasmem Magury Spiskiej, od północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim. Tworzą łańcuch górski o długości ok. 35 km i szerokości do 6 km. Posiadają one...poleca83%
Geografia

Biosfera i Pedosfera

Biosfera - strefa kuli ziemskiej zamieszkana przez organizmy żywe. Obejmuje ona: powierzchnię Ziemi, zewnętrzną część skorupy ziemskiej (ok. 3 m w głąb), dolną część atmosfery, hydrosferę. Nauki o biosferze ? biogeografia dzieli się na:...