profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Emisja pyłowapoleca85%
Geografia

Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego - pojęcia.

Eutrofizacja - wzbogacenie sie zbiornikow wodnych w substancje odzywcze (pierwiastki biogenne, glownie azot i fosfor takze potas i sod) powodujace nadmierna produkcje biomasz glonow. 2.) Zanieczyszczenia powietrza Zrodla zanieczyszczen a.)...poleca85%
Zarządzanie

Zarządzanie środowiskiem

użytkowaniu środowiska drogą nakazów, zakazów, wskazań. 2. Konserwatorska ochrona gatunków i okazów. 3. Redukcja powstających zanieczyszczeń. KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA oddziaływanie na środowiskopoleca82%
Pedagogika

Plan wynikowy nauczania przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym

sposobami zapobie-gania skutkom klęsk żywiołowych i wskazanie możliwości zmniejszenia ich wpływu na życie człowieka;  Kształtowanie poczucia odpowie-dzialności za stan środowiska natu-ralnegopoleca85%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Zagrożenia czasu pokoju

- skutkowy na temat funkcjonowania środowiska przyrodniczego i zależności między nim a cywilizacją), w system wartości i ich normatywne odpowiedniki, a także kształtowanie postawy ekologicznej