profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Elementy umowy kredytowejpoleca85%
Prawo

Prawo bankowe - wykłady

Prawo bankowe - wykładypoleca84%
Politologia

Polityka kredytowa

Definicja polityki kredytowej- kredyt bankowy jest jedną z czynności określonych w ustawie Prawo bankowe i jest to czynność zastrzeżona dla banków. Inne podmioty i osoby fizyczne nie mogą udzielać kredytów. Umowa o kredyt jest umową cywilnoprawną....poleca86%
Finanse i bankowość

Bankowość -wykłady

działalności banków jest przyjmowanie pieniędzy klientów, które podlegają zwrotowi oraz udzielanie kredytów na własny rachunek. Prawo bankowe art.2 Bank jest to osoba prawna utworzona zgodnie zpoleca85%
Rachunkowość

Wykłady z rachunkowości

. wytworzone wyroby, usługi) - towary (zakupione w celu dalszej odsprzedaży) Zasoby finansowe obejmują: - zasoby pieniężne - instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki (akcje) - prawo dopoleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna - wykłady

szkolnictwo wyższe, edukację, ochronę zdrowia, usługi finansowe, bankowe itp. Czynniki zewnętrzne kształtujące politykę regionalną polski to: położenie (granica zachodnia polski to granice wewnętrznepoleca85%
Ekonomia

Bankowość wykłady UG - zarządzanie

. Definicja banku w prawie bankowym Art. 2. ( prawo bankowe ) „Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działa na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynnościpoleca85%
Zarządzanie

Zarządzanie ryzykiem- wykłady

, pociagi itd) - informacyjne (łączność-wirusy) - bankowe Co stanie się z cywilizacją wirtulaną? ROZPADNIE SIĘ ? zapisy komputerowe szlag trafi Uwaga ? terroryzm, którego źródłem jest Islam nie ma