profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecjipoleca84%
Historia

Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie

Ludzie w dzisiejszych czasach wiele zawdzięczają starożytnym cywilizacjom – między innymi Grekom i Rzymianom. Dzisiejsza Europa jest dziełem długiej i skomplikowanej historii, pełnej spięć i sporów między narodami. Grecy, a później Rzymianie w...