profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Elektronovolt

poleca57%
Fizyka

Budowa atomu według Bohra

Teoria budowy atomu sformułowana przez Bohra z punktu widzenia współczesnej fizyki jest błędna. Jednak postulaty tej teorii prowadzą do wniosków, które dobrze służą do opisu atomów wodoropodobnych. Przed stworzeniem przez Bohra teorii atomu Ernest Rutherford na podstawie swoich doświadczeń wyprowadził wniosek, że atom składa się z dodatnio naładowanego jądra atomowego oraz ujemnie naładowanych elektronów, które poruszają się wokół jądra po orbitach kołowych i eliptycznych. Zgodnie z...



poleca84%


poleca85%
Fizyka

Atom- teoria Bohra

. Średnica atomu jest większa od jądra o 4 - 5 rzędów wielkości i w zależności od liczby atomowej mieści się w granicach 10-9 - 10-10 m. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TEORII BOHRA Bohr wprowadził dwa założenia



poleca82%
Fizyka

Atom wodoru Bohra

biologii. Ogromne znaczenie teorii kwantów wynika także z jej filozoficznych implikacji. Niels Bohr położył kres usilnym dążeniom do odkrycia ostatecznej" rzeczywistości. Według Bohra błędem jest pogląd



poleca85%
Chemia

Budowa atomu

Rutherford w 1911 r. zaproponował jądrowy model atomu . Według Rutherforda atom ma postać układu ładunków, w którego środku znajduje się ciężkie dodatnio naładowane jądro o ładunku Ze, o wymiarach nie



poleca85%
Chemia

Budowa atomu

. duński fizyk, profesor uniwersytetu w Kopenhadze stworzył teorię kwantów, punktem wyjścia tej teorii był model atomu Rutherforda według , którego cała prawie masa atomu skupiona jest w jądrze w bardzo