profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ekspresjapoleca84%
Administracja

Komunikowanie się a różnice kulturowe

Ludzie znajdują się w sytuacji stałego komunikowania się z innymi. Przez ten proces inicjują, podtrzymują i zmieniają swe stosunki interpersonalne, definiują swoją rolę społeczną, role i zadania. Istnieją w psychologii tak zwane wielkie problemy,...