profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Eksploatacja wód podziemnychpoleca84%
Geografia

Wody podziemne

WODY PODZIEMNE, wody występujące w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej. W przeważającej ilości pochodzą z infiltracji (wsiąkania) opadów atmosf., niekiedy — z infiltracji wód powierzchniowych. Część wód podziemnych powstaje przez...