profil

Wybierz przedmiot
Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Eksploatacja węgla kamiennego



poleca83%
Chemia

Węglowodory

Węglowodory to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów...



poleca82%
Geografia

Węgiel brunatny- referat

Jak powstał węgiel kamienny? 1a) W jakich warunkach powstaly...



poleca83%
Geografia

Surowce mineralne (Odpowiedzz na pytania z podr. str.147-148 Geografia Polski .E.Dudek, J. Wojcik)

1. Węgiel kamienny. Znaczna część pokładów węgla kamiennego powstała od 360 do 28 milionów lat temu. Węgiel tworzył się na terenach bagnistych, które w tamtym czasie były porośnięte przez wilgotne lasy tropikalne. Szczątki martwych roślin, które...



poleca85%
Geografia

Rozmieszczenie surowców energetycznych w Polsce

Potrzeby energetyczne Polski zaspokajane są przede wszystkim przez paliwa stałe. Świadczy o tym zarówno bilans energetyczny kraju, jak i struktura zużycia nośników energii w produkcji energii elektrycznej. Wykorzystanie w polskiej energetyce paliw...



poleca85%
Geografia

Węgiel

Węgiel zajmuje szczególne miejsce wśród pierwiastków. Część jego związków tradycyjnie należy do grupy związków nieorganicznych, ale większość należy umieścić w grupie związków organicznych. Podział ten obecnie ma znaczenie wyłącznie tradycyjne,...



poleca85%
Chemia

Ropa naftowa i benzyna

Ropa naftowa i benzyna Co to jest ropa naftowa? Ropa jest mieszaniną różnych związków chemicznych, głównie węglowodorów. Jej skład jest odmienny w zależności od miejsca wydobywania, przez co kolor zmienia się od brązowego do czarnego....



poleca86%
Chemia

Weglowodory

Węglowodory to związki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla. Najogólniej dzielimy je na dwie duże grupy: węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) - w nich atomy węgla łączą się w łańcuchy otwarte, oraz węglowodory...



poleca85%
Chemia

Naturalne źródła węglowodorów

Naturalne źródła węglowodorów Jak wszyscy doskonale wiemy, węglowodory są to związki węgla z wodorem. Stanowią one jedną z największych grup związków organicznych. Najbardziej użytecznymi węglowodorami i zarazem najbardziej eksploatowanymi w...



poleca84%
Chemia

Ściąga z węglowodorów do druku

Węgiel w stanie wiązanym :węglany, ropa naftowa, gaz ziemny, węgle kopalne. Odmiany alotropowe: diament, grafit i fulereny. Diament: przezroczyste ciało stałe, jest bezbarwny lub błękitny, niebieski, żółty, brunatny do czarnego. Gęstość 3,5g/cm3,...



poleca84%
Chemia

Węglowodory w przyrodzie

Występowanie ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego w przyrodzie. Pochodzenie ropy naftowej Niektórzy naukowcy są zdania, iż ropa jest pochodzenia nieorganicznego i powstała w wyniku przemian w jądrze Ziemi. Jednak znaczna...