profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Ekonomika

polecab/d
Słownik etymologiczny języka polskiego

ekonomika

od XVIII w.; pochodzi od gr. oíkonomike (epistéme) ‘(wiedza) ekonomiczna’ ; wyrazy pokrewny poprzez gr. oíkos.poleca85%
Dziennikarstwo

Ekonomika mediów wykłady

1. Informacja dziennikarska jako towar. Historia powstania i rozwoju komunikowania masowego i środków masowej informacji, kanałów jego dostosowania odbiorcom wskazuje, iż, jednym z najważniejszych czynników wpływających na nie był element...poleca85%
Polityka

Wstęp do Nauki o Państwie i Polityce - Determinanty Polityki

Wstęp do nauki o państwie i polityce DETERMINANTY POLITYKI 1. Podstawowe determinanty polityki: a) ideologia b) ekonomika c) prawo d) moralność e) kultura 2. Charakterystyka poszczególnych determinantów: a) Polityka a ideologia - Pojęcie...poleca85%
Turystyka i rekreacja

Ekonomika turystyki

dobra i usługi turystycznepoleca85%
Ekonomia

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

wyklady przepisane w formie sciag w zalacznikupoleca83%
Turystyka i rekreacja

Ekonomika turystyki i rekreacji z roku 2005 z wyższej szkoły gospodarki

ta praca to praca zaliczeniowa z przedmiotu ekonimika turystyki rekreacji która jast baza do napisania pracy licencjackiejpoleca85%
Prawo

Rodzaje umów o pracę- ekonomika

1.Umowę o pracę zawiera pracodawca z pracownikiem.Dochodzi wtedy do nawiązania stosunku pracy.Podpisując umowę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy