profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Edukacyjny projekt epoki modernizmupoleca84%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna, założenia, modernistyczny dyskurs edukacji,postmodernistyczne kontrowersje,

PEDAGOGIKA POSTMODERNISTYCZNA POSTMODERNIZM- czyli inaczej ponowoczesność, prad intelektualny i artystyczny rozwijajacy sie od lat 60. XX w.poczatkowo w USA potem w Europie Zachodniej w opozycji do dominujacej kultury,cechujacy sie zatarciem...poleca85%
Pedagogika

Postmodernizm i edukacja możliwości i zagrożenia.

Postmodernizm i edukacja: możliwości i zagrożenia: Współczesne myślenie o edukacji zostało zmienione przez teorie postmodernistyczne , tak więc trudno jest przecenić możliwość jakie wyzwaniepoleca87%
Pedagogika

Pedagogika postmodernistyczna w zarysie Śliwerski, Wielgus, Ożóg, postmodernizm.

autorytetów" oraz "zrelatywizowanych systemów wartości". 2. Pedagogika postmodernistyczna W dziedzinie pedagogiki, postmodernistyczny dyskurs edukacyjny wyraża się w spojrzeniu w jejpoleca83%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

. Postmodernistyczna pedagogika . Edukacyjny dyskurs postmodernistyczny. 3. Teorie i założenia w postmodernizmie. 4. Zalety i krytyka postmodernizmu. 1. Geneza postmodernizmu – Ogólnego znaczeniapoleca85%
Pedagogika

Problem z Postmodernizmem

. Wychodzi się tu z założenia , że społeczeństwo nie jest już jednolite, zwarte. Wszystko jest możliwe. Tracą swoje znaczenie takie pojęcia jak: „progresywne” czy „konserwatywne”, gdyż nie jest już możliwepoleca87%
Kulturoznawstwo

Postmodernizm, oraz Amerykańska proza postmodernistyczna

kryteriów które należy spełnić by coś było lub nie postmodernistyczne , można tylko wyliczyć cechy (i to raczej postulowane) powieści postmodernistycznej. Powieść postmodernistyczna : Nie ma na celu