profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Edukacja w okresie renesansupoleca84%
Historia wychowania

Edukacja od renesansu do końca XIX wieku

I MYŚL PEDAGOGICZNA W OKRESIE ODRODZENIA I JEJ GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE. Renesans – okres rozwoju kultury europejskiej w XIV – XV wieku charakteryzuje się nasileniem tendencji humanistycznych i nawrotem do kultury antycznej, rozwojem myśli...poleca84%


poleca85%
Język polski

Biografia C. K. Norwida.

końca lipca przebywa w więzieniu. Uwolniony wyjechał do Brukseli, następnie do Rzymu. Tutaj poznał Adama Mickiewicza, zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Krasińskim, w maju 1848 uzyskał audiencję u papieża