profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dżuma przesłaniepoleca85%
Język polski

Pesymistyczna wizja ludzkiej kondycji jest właściwa XX wiekowi”. Ustosunkuj się do opinii Czesława Miłosza, poszukując argumentów w literaturze XX wieku.

Wszyscy doskonale wiemy, co przyczyniło się do upadku ludzkości. Brak tolerancji i nienawiść doprowadziły do ciągłych wojen i zbrodni. Wojny były prowadzone od bardzo dawna, ale dopiero wiek XX przyniósł ludziom tak wiele nieszczęścia. Pierwsza...poleca85%
Język polski

Wymowa ideowa płynąca z powieści "Dżuma" Alberta Camus'a.

"Dżuma" to powieść będąca z całą pewnością utworem parabolicznym oraz metaforycznym. Każdemu, kto będzie ją analizował mogą nasunąć się różnorakie i niekiedy odmienne wnioski oraz skojarzenia. Do tego na pewno dążył autor Albert Camus,...poleca85%
Język polski

Wiek XX to.. Napisz rozprawkę, w której wykażesz trafność nazwy nadanej przez siebie XX wiekowi. W uzasadnieniu wykorzystaj wiedzę o ubiegłym stuleciu.

, aczkolwiek XX wiek jest nam już bliższy. XX wiek to przełom. Z całą pewnością wszyscy wiemy jak wiele wydarzyło się w XX wieku , jednym z doskonałych przykładów jest internet. "Sieć" połączyłapoleca86%
Język polski

Szczęście to pieniądze- ustosunkuj się do tej opinii.

W dzisiejszych czasach wielu ludzi dąży do zdobycia dużych pieniędzy. Nie interesuje ich nic innego, choć mają domy i rodziny, o które powinni się troszczyć. Czy jednak rzeczywiście pieniądze topoleca85%
Język polski

"A jednak zejdą się, choć świat zabrania, cóż jest świat wobec słodyczy kochania" - na podstawie dramatu i własnych doświadczeń ustosunkuj się do podanego cytatu.

Motto wyrażające się słowami: " A jednak zejdą się , choć świat zabrania, cóż jest świat wobec słodyczy kochania", można łatwo uzasadnić, posługiwać się historią Romea i Julii. Bohaterowiepoleca85%
Język polski

Czy walka ze złem ma sens? „Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach...” Tak na to pytanie odpowiedział Czesław Miłosz. Ustosunkuj się do jego słów, odwołując się do powieści Camusa.

nadal, nieustannie. Nawet śmierć jego żony nie powstrzymała jego od pracy. Miał określony cel, pokonać chorobę i zaprowadzić w mieście porządek. W walce ze złem ważne jest to aby się nie poddawać. Niepoleca83%
Język polski

"Prometeusz i Edyp są w całej tragedii greckiej najpełniejszymi figurami ludzkiego losu". Ustosunkuj się do opinii Jana Kotta, odwołując się do mitologii i literatury greckiej oraz własnych doświadczeń.

Zgodzę się w pełni z opinią Jana Kotta, gdyż tak jak on uważam, że zarówno Edyp jak i Prometeusz w pełni odzwierciedlają ludzki los, są archetypami, wzorami reagowania i postrzegania świata przez