profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Dzieje praw człowiekapoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo - referat

Co to jest prawo? Szereg istotnych cech prawa określili na podstawie swych badań klasycy marksizmu. Marks i Engels uznawali prawo za przybraną w formę ustawy wolę klasy panującej. Podobnie Lenin nazywał prawo państwową wolą klasy panującej i...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Historia praw człowieka od Wielkiej Karty Swobód do Deklaracji Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948. Deklaracja jako tzw. “miękkie prawo” nie mogła mieć innych konsekwencji poza ustanowieniem polityczno-moralnego wzorca. Zawierała 30 art. skrótowo...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Historia Praw Człowieka

W Polsce piastowskiej prawa człowieka opierały się na tradycji zwizanej z ochron własności rycerskiej, a potem szlacheckiej, oraz z wymiarem sprawiedliwości. W XV w. szlachcie trzykrotnie przyznawano przywileje (1422 -przywilej czerwieński; 1430...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec) i nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie...poleca83%
Fizyka

Optyka - Referat

materię. Pierwotną teorią optyczną była optyka geometryczna, jej podstawowe prawa ( prawo odbicia i załamania się światła) podał W. Snellius. I. Newton opracował korpuskularną teorię światła (dobrzepoleca85%
Finanse i bankowość

Wynagrodzenia - referat

pracy, proporcjonalnie do różnic pracy. Pracownikom przysługuje prawo do płatnych urlopów, opłacania pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w czasie przestoju oraz w czasie chorobypoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Wybory - referat

W wyniku upadku systemów totalitarnych bądź autorytarnych po 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej narodziła się możliwość przywrócenia demokracji. Jednym z jej przejawów było prawo dopoleca83%
Finanse i bankowość

Niezależność banku centranego - referat

Według Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym państwa, ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej; odpowiada zapoleca84%
Prawo

Spółka jawna - referat

być zgłoszone sądowi rejestrowemu. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do zgłoszenia o którym mowa, powyżej należy dołączyć złożone wobec sądu albo też