profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dzieje polskiego parlamentaryzmupoleca83%
Historia

Sejm na ziemiach polskich.

WSTĘP Geneza polskiego sejmu sięga pierwszych wieków naszej ery. Wtedy to, w plemionach słowiańskich nadrzędnym organem władzy były wiece. To zgromadzenie wszystkich wolnych mężczyzn należących do plemienia, decydowało o wyborze nowego księcia,...poleca84%
Historia

Historia Polskiego Parlamentaryzmu

W dziejach Polskiego Parlamentaryzmu mamy wiele osiągnięć. Największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792 r. była Konstytucja z 3 Maja 1791 była pierwszą, pisaną nowoczesną polską...poleca84%
Historia

Rozwój demokracji szlacheckiej na ziemiach polskich - wstęp do pracy

innych stanów. Na terenie Polski można wyróżnić trzy główne czynniki, które ją kształtowały: przywileje nadawane szlachcie przez władcę, rozwój polskiego parlamentaryzmu oraz konflikt pomiędzy średniąpoleca81%
Historia

Sprawa chłopska na ziemiach polskich w XIX wieku.

, przesądów stanowych, przywiązania chłopa do ziemi i pańszczyzny, na ziemiach polskich sytuacja zmieniała się niewiele. Dopiero XIX wiek miał przynieść zasadnicze zmiany w poprawie położenia ludnościpoleca82%
Historia

Traktaty pokojowe po I Wojnie światowej- lokalne ośrodki władzy na ziemiach polskich

Lokalne osrodki wladzy na ziemiach polskich poIwś. 1.w warszawie działała od stycznia 1917r Rada Stanu,która zostala przemianowana w list1917r w Rade Regeneracyjna na czele z Janem Kucharzewskim. 2.wpoleca83%
Historia

Rozbiory Polski, Powstanie Kościuszkowskie, Sejm czteroletni, Konstytucje.

), wprowadziła administracje na wzór francuski; zapoczątkowała prawna likwidacje systemu feudalnego na ziemiach polskich . Konstytucja Królestwa polskiego-Nadana 1815 przez cara Aleksandra Ipoleca80%
Historia

Sytuacja na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego, zabór rosyjski.

Rosję na swoim terenie, żołnierze polscy zostali włączeni na 15 lat do Armii Rosyjskiej. Car obawiał się reakcji reszty państw, wydaje amnestię, która nie obejmuje powstańców(uczestników nocy