profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dziedziny polityki zagranicznejpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

42 Pytania na ustny z WOSu

1 Wszystko o konstytucji. Konstytucja (z łaciny constitutio – ustanowienie), akt prawny o najwyższym znaczeniu, zwany też ustawą zasadniczą w celu podkreślenia jego wyjątkowego charakteru. Konstytucję wyróżnia: 1) szczególna treść – określa...poleca80%
Historia

Polityka zagraniczna Polski po 89 roku.

Polityka zagraniczna RP, sformułowana po przemianach politycznych w 1989, określa ją polska racja stanu. Podstawowe cele polityki zagranicznej w latach 90. pozostawały niezmienne mimo zmian politycznych w parlamencie i rządzie. Są to: członkostwo...poleca77%
Wiedza o społeczeństwie

Przykładowy test z wosu dział prawo

TEST Z WOSu PRAWO W pytaniach zamkniętych jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Czytaj uważnie pytania . Powodzenia! 1. Wyjaśnij pojęcie prawapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Zagadnienia na ustny egzamin dojrzałości - 2002 - dla Technikum 5cio-letnich Zawodowych.

1. Człowiek jako istota społeczna (wyjaśnienie pojęć: osobowość, tożsamość, mentalność) 2. Klasyfikacja wartości regulujących życie społeczne i omówienie 3. Podział potrzeb wyznaczających cele wpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

WOS - ściąga

) 4.Prezydium Sejmu stanowi. (Marszałek i Wicemarszałkowie) 5.Ile lat trwa NIK(6), RPO(5), TS(4), TK(4). 6.Napisz różne kompetencje TK. (Orzekanie o zgodności z konst. RP ustaw, umówpoleca85%
Edukacja europejska

Wybrane zagadnienia z Unii Europejskiej (UE)

W załączniku macie kilka zagadnień co do UE , mi się przydały na egzamin - komuś mogą z WOSu :) PzDrpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Kilka pojęć z WOSu.

powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej, np. samorządy lokalne- na osoby fizyczne i prawne. ). Jest częścią polityki finansowej państwa. Na gospodarkę wpływa