profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Działanie laserapoleca85%
Fizyka

Lasery - wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania

LASER (wzmacnianie swiatla przez wymuszona emisje promieniowania) urzadzenie do wytwarzania spójnej wiazki silnego promieniowania elektromagnetycznego w zakresie od nadfioletu do dalekiej podczerwieni z wykorzystaniem wymuszonej emisji...poleca86%
Fizyka

Lasery

Laser wytwarza wąską wiązkę jasnego światła, która jest znacznie węższa niż w wypadku zwykłej lampy i ma wiele odmiennych cech. Przede wszystkim światło ma jedną długość fali; jest to po prosu jedna czysta barwa. Prócz tego fale świetlne...poleca85%
Fizyka

Lasery

Laser jest wzmacniaczem promieniowania świetlnego działającym na zasadzie wymuszonej emisji, a jego nazwa pochodzi od skrótu nazwy angielskiej - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Światło, które wpada do cylindrycznego...poleca85%
Fizyka

Lasery

czynnego W nawiasach podano długości fal emitowanego światła . Lasery gazowe: - He-Ne helowo-neonowy (543 nm lub 633 nm) - Ar argonowy (jonowy) (458 nm, 488 nm lub 514,5 nm) - napoleca88%
Fizyka

Lasery

wskutek emisji wymuszonej. Promieniowanie wychodzi z rezonatora przez półprzeźroczyste zwierciadło w postaci spójnej, monochromatycznej, równoległej wiązki światła o dużej mocy. Emitowana wiązka jestpoleca85%
Fizyka

Lasery, masery oraz ich zastosowanie

:Light Amplification by Stimulated Emision of Radiation (czyli ?wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania ??) i Microware Amplification.....(czyli ??wzmocnienie mikrofal...?) Maserpoleca85%
Fizyka

Lasery

Laser - (light amplification by stimulated emission of radiation – wzmacnianie światła przez wymuszoną emisję promieniowania ) – generator kwantowy optyczny; generator spójnego promieniowaniapoleca85%
Fizyka

Lasery i ich zastosowanie (szczegółowy opis wybranego laseru)

chemicznych); -telekomunikację optyczną (wielokanałowa łączność światłowodowa między dużymi centrami obliczeniowymi). Laser jest urządzeniem, które wykorzystuje emisję wymuszoną (w zakresie światła