profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Działania wychowawczepoleca86%
Pedagogika

Notatka z lektury Andrzej Janowski „ Poznawanie uczniów”

W pierwszym rozdziale Janowski wyjaśnia co rozumiemy przez poznawanie uczniów. Jak pisze nie jest to oddziaływane wychowawcze, ale jedynie zbieranie informacji umożliwiających wprowadzenie pracy wychowawczej opartej na racjonalnych podstawach....poleca85%
Pedagogika

Wychowanie między manipulacją, a wolnością.

Rodzina jest podstawową grupą, komórką społeczeństwa złożoną z małżonków i dzieci. Jest to grupa, która odgrywa szczególnie doniosłą rolę. Spoczywają na niej zadania socjalizacyjne, polegające na przekazywaniu dzieciom dziedzictwa...poleca85%
Pedagogika

Wychowanie

WYCHOWANIE- odnosi się do urabiania tylko pewnej strony osobowości człowieka, kształtuje inna, sobie właściwą sfere osobowości. mówiąc o wychowaniu mamy na myśli zamierzone wpływanie na sferę emocjonalno-motywacyjną jednostki. PROCESY WYCHOWANIA,...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika tradycyjna.

Początki pedagogiki jako nauki wiąże się z działalnością J.A. Komeńskiego, który po raz pierwszy sformuował naukowe pytanie dotyczące warunków skuteczności działąń wychowawczych ze względu na naturę i rozwój społeczny. Dalszy rozwój pedagogiki...poleca84%
Pedagogika

Różne rodzaje osobowości

uczniów . Każdy z nich był wyjątkowy. Istnieje jednak kilka zasadniczych typów uczniów . Oto najważniejsze z nich: Uczeń wybitnie zdolny Ucznia wybitnie zdolnego charakteryzują wysokie osiągnięcia w