profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Działania wojenne w latach 1943 1945poleca85%
Historia

Działania wojenne w latach 1943-1945.

Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwo „osi”. Rok 1943 stanowił przełom w dziejach drugiej wojny światowej. Jasne się stało, że wobec miażdżącej przewagi liczebnej i materialnej Sprzymierzonych państwa „osi” ostatecznie przegrają wojnę....poleca84%
Historia

Działania wojenne w latach 1943-1945. Klęska państw osi.

I. Działania aliantów zachodnich. Przełom w działaniach wojennych przeciwko państwom osi. Zacznę od przypomnienia jakie państwa należały do państw osi i które były ich sojusznikami. Były to: Niemcy, Włochy, Finlandia, Węgry, Rumunia,...poleca85%
Historia

Działania wojenne w Afryce i na Dalekim Wschodzie

(m.in. zdobyto Tobruk i Bengazi). W I 1941 r. wojska brytyjskie rozpoczęły działania wojenne w Etiopii. Wojska włoskie, zarówno te w Afryce Północnej, jak i te walczące w Afryce Wschodniej poniosłypoleca85%
Historia

Polska w polityce mocarstw 1943-1945

krajów Europy spod okupacji faszystowskiej. Główne działania wojenne przeniosły się właśnie w te rejony. W tym roku także odbyła się konferencja w Teheranie (od 28 listopada do 1 grudnia). Ustalono napoleca83%
Historia

Działania wojenne w Europie lata 1939-1941

wskutek epidemii głodu i działań wojennych. Działania wojenne w Europie w latach 1939-1941. Dziwna wojna na Zachodzie. Dziwną wojną na Zachodzie nazwano czaspoleca85%
Historia

II Wojna Światowa 1939-1945

przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja, by wypełnić związania sojusznicze wobec Polski. Aliantom brakowało jednak przygotowania lub raczej odwagi, aby rzeczywiście podjąć działania wojennepoleca85%
Historia

Agresja Niemiecka na ZSRR i walki na froncie wschodnim w latach 1941–1945.

Temat: Agresja Niemiecka na ZSRR i walki na froncie wschodnim w latach 1941 – 1945 . Po podbiciu Grecji i Jugosławii Hitler uznał, że nadeszła pora na rozbicie Związku Radzieckiego. Chociaż