profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Działalność rządu polskiego na emigracjipoleca85%
Historia

Działalność rządu polskiego na emigracji i jego rola w polityce mocarstw.

Gdy 17.09.1939 roku wojska armii radzieckiej zaatakowały wschodnie tereny Rzeczypospolitej, prezydent Ignacy Mościcki w specjalnym orędziu do narodu ogłosił, iż konieczne będzie przeniesienie siedziby głowy państwa i naczelnych organów na tereny...poleca83%
Historia

Powstanie i działalność rządu polskiego na emigracji w czasie II wojny światowej.

Klęska wrześniowa postawiła przed głównymi siłami politycznymi przedwojennej Polski problem utrzymania ciągłości władzy państwowej, co wiązało się z powołaniem rządu emigracyjnego, który powołano już we wrześniu 39r., a okres jego największej...poleca85%
Historia

Omów działalność rządu polskiego na emigracji w latach 1939-1943

Gdy 17.09.1939 roku wojska armii radzieckiej zaatakowały wschodnie tereny Rzeczypospolitej, prezydent Ignacy Mościcki w specjalnym orędziu do narodu ogłosił, iż konieczne będzie przeniesienie siedziby głowy państwa i naczelnych organów na tereny...poleca82%
Historia

Wielka emigracja- referat

dyplomacji. Na emigracji i w kraju wpływ jego pozostał nieznaczny. Leleweliści Centrowe, stosunkowo liczne środowiska emigracyjne pozostały wierne tradycji powstania listopadowego, tj. ideipoleca85%
Historia

Wielka emigracja

powstańczą było ude¬rzenie na Tarnów 18 lutego 1846 r. Wro¬ga postawa chłopów galicyjskich, którzy rozbroili spiskowców, i niezdecydowa¬nie przebywającego w Krakowie Rządu Narodowego przesądziły o jej niepowopoleca79%
Historia

Wielka emigracja i ruch spiskowy w kraju

petycję podpi¬saną przez mieszkańców 200 gmin, do¬ magającą się równouprawnienia języka polskiego w życiu publicznym na Gór¬nym Śląsku. Podobną działalność pro¬wadzili posłowie narodowości polskiejpoleca87%
Historia

Władysław Eugeniusz Sikorski

starcie runął do morza. W katastrofie zginął Naczelny Wódz i Premier Rządu Polskiego na emigracji oraz towarzyszące mu osoby.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

MATURA USTNA 2004 r,

głowę państwa - prezydent powołuje premiera, a na jego wniosek innych członków rządu - rząd aby móc działać musi mieć zaufanie parlamentu - głowa państwa za swą działalność nie jest odpowiedzialna