profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Działalność Romana Dmowskiegopoleca87%
Historia

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko ukraińskie o Lwów.

1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski. Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka...poleca79%
Historia

Roman Dmowski

Urodził się 9 sierpnia 1864 roku w Kamionku, wsi położonej pod Pragą, która obecnie jest częścią Warszawy, Ojciec jego, Walenty, wywodził się z drobnej szlachty podlaskiej, jednak były to związki odległe. Matka, Józefa Lenarska, była córką...poleca85%
Historia

Polityka międzywojenna Polski

zezwalającą na swobodne wchodzenie do portu polskich statków. W styczniu 1934r. ogłoszono polsko -niemiecką deklarację o niestosowaniu siły we wzajemnych stosunkach na czas 10 lat. Niemcy przerwalipoleca85%
Historia

Lata 1942-1943 i powstanie warszawskie - sciaga ze skrótami.

, po przerzuceniu do polski tworzy PPR( sekretarzem Novotko, Finder, Gomulka, Fornalska) walka o niepodl , hasla rewolucyjne. Utworz Gwardie Ludowa w celu akcji zbrojnych. PPR list do Delegatury Rzadu napoleca82%
Język polski

Socrealizm

historii naszej kultury. W Polsce trwał tylko kilka lat - od roku 1949 do 1956, jednak nie można o nim zapomnieć. Był to jedyny w historii nurt literacki, który zaistniał z ...rozkazu partii