profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Działalność resocjalizacyjnapoleca85%
Socjologia

Czym jest resocjalizacja penitencjarna ?

Resocjalizacja jest procesem zmian w obszarze osobowości człowieka. Jej celem jest zlikwidowanie lub znaczne zmniejszenie nieprzystosowania społecznego u osób, do których jest adresowana. Resocjalizację jako proces korekcyjny ,korygujący...