profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Działalność resocjalizacyjnapoleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej.

1. CELE I ZADANIA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ. 1. Pedagogika resocjalizacyjna: Pedagogika resocjalizacyjna jest działem pedagogiki specjalnej, zajmującym się teorią i praktyką wychowania jednostek społecznie niedostosowanych. Pedagogikę...