profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Działalność Centrum Kształcenia Ustawicznegopoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Instytucje społeczne

Instytucje społeczne Pojecie instytucji społecznej odnosi się do osób lub grup osób, które wyłaniają się ze zbiorowości i są wyposażone w odpowiednie atrybuty, które pozwalają na zaspakajanie potrzeb tej zbiorowości. Stanowi realizację takich...poleca85%
Polityka społeczna

Polityka społeczna- ogólne zagadnienia

Wprowadzenie do dyscypliny polityki społecznej historycznej myśli Polityka ludnościowa Dochodowości gospodarstw domowych Wskaźniki ubóstwa w Polsce Świadczenia społeczne w trudnej sytuacjipoleca87%
Socjologia

Socjologia

Wszystkie zagadnienia z socjologi. 115 opracowanych pytanpoleca87%
Socjologia

Historia myśli socjologicznej

Historia myśli socjologicznejpoleca85%
Socjologia

Istota i funkcje instytucji społecznych w zbiorowościach.

organizacyjnych i sposobów wykonywania czynności przez jednostki w imieniu zbiorowości, bazy materialne - zespoły urządzeń materialnych a więc budynki, urządzenia, budżet; społeczne - role społ. ważne dla życiapoleca84%
Polityka społeczna

Podstawowe elementy każdej instytucji

społecznej samorządu i uwarunkowany sytuacją finansową samorządu Specyficzne cechy instytucji pomocy społecznej: - Formalna organizacja - Społeczne finansowanie i odpowiedzialność - Brak motywu zysku