profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dysocjacja jonowa solipoleca85%
Chemia

Sole

Sól.-jest bezbarwnym cialem stałym o budowie krystalicznej,słonym smaku,bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie-to związek chemiczny o nazwie chlorek sodu i wzorze sumarycznym NaCl.Sole so to związki chemiczne, których cząsteczki zawierają atom (lub...poleca76%
Chemia

Sole - podstawowe informacje

HCl, H2S, HBr, HJ, HF, H2SO4, H2SO3, H2CO3,H3PO4, H3PO3, HNO3, HNO2, HClO4, HClO3, HClO2 Sole – związki chemiczne, które zawierają kationy metalu (lub aniony amonu) oraz aniony reszty kwasowej. Nazwy soli kw. beztlenowych mają końcówkę...poleca85%
Chemia

Sole

SOLEpoleca85%
Chemia

Sole - otrzymywanie - schemat

Patrz w załącznikupoleca72%
Chemia

Sprawdzian sole wraz odpowiedziami

Pobierz załącznikpoleca85%
Chemia

Ściąga: sole i kwasy

Ściąga w załącznikupoleca85%
Biologia

Witaminy i sole mineralne

W załączniku w postaci tabelki