profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dylemat więźniapoleca83%
Filozofia

Filozofowie epoki oświecenia w Anglii i Francji

Anglia: Tomasz Hobbes – był XVII w. filozofem angielskim i zakładał: - powziął wyobrażenie, że człowiek nie jest istotą, jaką wyobrażali sobie starożytni ludzie. Przeżył rewolucję burżuazyjną, wychodził z założenia, że...poleca85%
Psychologia

Opracowanie Aronsona

Psychologia społeczna – naukowe badanie sposobu, w jaki rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych lu-dzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowania. Konstrukt – sposób, w jaki ludzie spostrzegają, pojmują i interpretują świat...poleca83%
Historia

Rola myślicieli i pisarzy oświecenia w kreowaniu nowoczesnego społeczństwa

. łączył krytycyzm z empiryzmem. Oświecenie jako nowa epoka lit. pojawiło się pod koniec połowy CVII w , i trwało do końca CVIII w . Przyczyną pojawieia się nowej epoki { Oświecenia } były przyczynypoleca83%
Język polski

Oświecenie - charakterystyka epoki.

człowieka i świata 1.Okres oświecenia w Polsce można podzielić na trzy fazy: - wczesną - od lat 40. XVII w . do roku 1764; - dojrzałą (zwaną też czasami stanisławowskimi) - lata 1764-1795; - schyłkowąpoleca84%
Historia

Kultura Francji w dobie oświecenia

, hamujących rozwój postępu, nauki i oświaty. Intelektualnym podłożem oświecenia były nasilające się już pod koniec wieku XVII w nauce angielskiej i francuskiej tendencje racjonalistyczne i empirycznepoleca79%
Język polski

Oświecenie w Europie, filozofia, postawy i idee.

1. Ramy czasowe i nazwa epoki : Mianem oświecenia nazywa się okres w historii Europy, a także prąd kulturalny przypadający na lata od 1680 do 1780 roku, czyli pomiędzy barokiem a romantyzmempoleca72%
Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

mieszczaństwu możliwość współrządzenia i uczyniła z Anglii wzorcowy kraj dla całej oświeconej Europy. Rok później ukazał się List o tolerancji Johna Locke’a zawierający w zarysie cały program Oświecenia , który