profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dyktatura Piłsudskiegopoleca84%
Historia

Wypracowanie nt. różnic pomiędzy rządami parlamentarnymi a rządami sanacji.

W mojej pracy będę porównywał rządy parlamentarne drugiej rzeczpospolitej, i rządy sanacji. Na początek krótkie przedstawienie obu systemów. Za początek rządów parlamentarnych można uznać listopad roku 1922, kiedy rozwiązał się sejm ustawodawczy...poleca87%
Historia

Upadek systemu parlamentarnego

Wielki niepokój budziły trudności w uzyskiwaniu stabilnej większości sejmowej oraz sformułowanie względnie trwałego rządu, jednak również ciągłe rozłamy i secesje partyjne, skandale polityczne oraz korupcja. Jednak zwolennicy parlamentaryzmu...poleca78%
Historia

Zamach majowy i jego skutki.

Zamach (przewrót) majowy 12-12 V 1926 r. zapoczątkował 9-letnie autorytarne rządy Józefa Piłsudskiego i jego obozu sanacji (do 1935 r.). Główną jego przyczyną była katastrofalna sytuacja gospodarcza (wzrastające bezrobocie, spadek produkcji...poleca84%
Historia

Pytania - odpowiedzi

. 10. Przyczyny przewrotu majowego.  Rozczarowanie społeczeństwa rządami parlamentarnymi , niemocą, słabością systemu władzy, nie zapewniającego poczucia stabilizacji(częste zmiany gabinetów w