profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Dydaktyka topoleca92%
Pedagogika

Dydaktyka - wykłady.

Dydaktyka to ~ teoria kształcenia ~ nauka o nauczaniu i uczeniu się, o kształceniu i samokształceniu ~ nauka teoretyczna i praktyczna ~ subdyscyplina pedagogiki ~ ma charakter prakseologiczny – jest słusznościową teorią efektywnego nauczania....poleca85%
Pedagogika

Wykłady z dydaktyki ogólnej

dydaktyka ”. Opisał wszystkie przedmioty, wskazał, że dydaktyka stanowi wielką sztukę nauczania ale i wychowania. Podkreślił, że wychowanie jest niezbędne do nauczania, i że bez wychowania nie możnapoleca84%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna- wykłady

Dydaktyka jako nauka. 1.Etymologia, geneza i znaczenie nazwy dydaktyka . A)przemiany dydaktyki jako nauki Dydaktyka jest podstawową nauką pedagogiczną. Proces kształcenia jest przedmiotempoleca85%
Dydaktyka

Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

objaśniająco-poglądową - (reprodukcyjną), która „ćwiczy pamięć i daje wiedzę, ale nie zapewnia radości badań naukowych i nie rozwija twórczego myślenia”. Obejmuje ona: pokazy, wykłady , lekturę, audycjepoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka wykłady

do obniżenia poziomu edukacji w Stanach Zjednoczonych. Dydaktyka pelni 2 funkcje: a) Diagnostyczna-bada, diagnozuje przebieg procesu ksztalcenia i ocenia-dobrze czy zle i jak jest realizowane. bpoleca85%
Pedagogika

Teoretyczne podstawy wychowania -ćwiczenia i wykłady

, prawnicze, homeostaza społeczna BIBLIOGRAFIA: wykłady + ćwiczenia Andrzej M. de Tchorzewski "Teoria wychowania. W poszukiwaniu nowego paradygmatu" Andrzej M. de Tchorzewski "Wychowanie na tle różnych koncepcji rzeczywistości