profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dwie różne koncepcje człowieka renesansupoleca85%
Język polski

Renesansowy dyskurs o wielkości i małości człowieka. Omów temat na podstawie litertury renesansu.

Renesans był epoką wielkiego przewrotu umysłowego i kulturalnego, który nastąpił po okresie średniowiecza, wiekach tak zwanej „ciemnoty i zabobonu”. Odrodzenie było czasem, gdy człowiek znalazł się w centrum zainteresowania filozofii i...poleca85%
Język polski

Zwodnicza gra snów, jako temat litertury XVII w. Funkcje motywu snu.

, co znaczy, że człowiek jest bezpbronny wobec grzechu. Z Morsztyn - "Żywot - sen i cień" Życie człowieka zostało porównane do sny, gdyż istnienie dla Morsztyna jest błądzeniem w ciemnościpoleca84%
Język polski

Człowiek to wielkość i małość jednocześnie.

wielkości i małości „rodzaju ludzkiego”. Argumenty uzasadniające tezę zarówno o wielkości , jak i o małości człowieka znajdziemy w wielu utworach literackich. Do takich zalicza się „Antygona” Sofoklesapoleca89%
Prawo pracy

Czym jest dla mnie prawo. Dyskurs na podstawie organu ścigania-policji

stróżów prawa, ale słyszałem o wielu przypadkach, gdy młodzi ludzie nie bacząc na urząd policjanta i konsekwencje mogące wyniknąć z ich zachowania, wystawiali na próbę jego opanowanie, aby przekonaćpoleca85%
Język polski

Jurgen Habermas - "Filozoficzny dyskurs nowoczesności".

– Straussa, a w szczególności Bataille’a, który fascynuje Foucaulta „jako ktoś kto opiera się wynaturzającej presji naszych oświeconych dyskursów o seksualności i chce przywrócić ekstazie – takpoleca88%
Język polski

„Jesteś Sokratesem Cezarem Kolumbem Szekspirem ułożyłeś sonet rozbiłeś atom zbudowałeś krematoria wzniosłeś Katedrę Notre Dame” Słowa Tadeusza Różewicza wykorzystaj jako motto do rozważań nad wielkością i małością człowieka.

Czytając temat zastanawiam się jedynie, czy Tadeusz Różewicz zawarł cokolwiek w przytoczonym powyżej cytacie, co by miało świadczyć o małości człowieka ? Przytoczone przez niego osoby zapisały się w