profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Drzewo zwarzone od kiścipoleca85%
Język polski

Kreacja bohaterów romantycznych na przykładzie Kordiana.

Romantyzm to termin wieloznaczny. Szczególnie w polskiej kulturze stał się czymś więcej niż tylko nazwą okresu historycznoliterackiego, nurtu czy postawy człowieka. Stał się światopoglądem, który wpłynął na sposób myślenia późniejszych pokoleń....poleca85%
Język polski

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

romantycznych jest problem walki narodowowyzwoleńczej. Romantycznych bohaterów literackich charakteryzował wybujały indywidualizm - byli oni skłóceni ze światem, rozdarci wewnętrznie. Ten buntpoleca84%
Język polski

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

bohaterów romantycznych jest problem walki narodowowyzwoleńczej. Romantycznych bohaterów literackich charakteryzował wybujały indywidualizm - byli oni skłóceni ze światem, rozdarci wewnętrznie. Ten bunt