profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Druk kto wynalazł drukpoleca85%
Historia

Historia drukarstwa

Ojczyzną druku jest Daleki Wschód. Najstarsze narzędzia drukarskie i drukowane dokumenty, znalezione w Chinach i Japonii pochodzą z VII wieku n.e. Najstarsza znana drukowana książeczka ukazała się w...