profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Drugi rozbiór Polski został zatwierdzony przez sejm wpoleca85%
Historia

TEST Z KONKURSU HISTORYCZNEGO 98/99

1. Pierwsze arcybiskupstwo w Polsce utworzono w : a) Krakowie b) Poznaniu c) Gnieźnie d) Kołobrzegu 2. Traktat w Verdun w 843r. dotyczył : a) oddzielenia Kościoła Zachodniego i Wschodniego b) podziału państwa Karola Wielkiego c) pokoju...