profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Droga powstania Unii Europejskiejpoleca85%
Historia

Historia Uni Europejskiej

Historia powstania Unii Europejskiej 19 września 1946 roku Winston Churchill, w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Zurychu, wzywał do pojednania francusko-niemieckiego i utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Był to...poleca85%
Podstawy przedsiębiorczości

Prezentacja Państw Uni europejskiej - Dania

Historia Zjednoczone państwo duńskie powstało w X w. i do XVII w. pozostawało znaczącą potęgą w Europie Północnej. Wskutek długotrwałych wojen ze Szwecją, prowadzonych z przerwami w latach 1563poleca84%
Edukacja europejska

Krótka historia Unii Europejskiej

Irlandia. W 1981 r. do grona państw tworzących wspólnotę została przyjęta Grecja, a w 1986 Hiszpania i Portugalia. 7 lutego w Maastricht (Holandia) podpisany został Traktat o Uni Europejskiej ipoleca84%
Historia

Obawy i nadzieje Polaków przed wstąpieniem do Uni Europejskiej.

nawet kilkuset lat. Historia uczy nas, że wszelkie próby jednoczenia prędzej czy później kończą się bolesnym rozpadem. Tak było w wypadku olbrzymich mocarstw: Cesarstwa Rzymskiego, Imperium Aleksandrapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Historia Uni Europejskiej

spotkanie Rady Europejskiej - szefów państw i rządów EWG. 07-10.06.1979Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego. 11-12.02.1988Przyjęcie Raportu Delorsa - zapowiedź reformypoleca84%
Edukacja europejska

Unia europejska - historia, Polska w Uni.

. Europejskiego ( Europejskiego stworzeniu Polski ze wspólnotami) wszedł w zycie 1 lutego 1994 8 kwiecień 1994 wniosek Polski o członkostwo w Uni Europejskiej 31 marzec 1998-rozpoczecie negocjacji Polski z