profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Drobny utwór poetyckipoleca85%
Język polski

Gatunki - tragedia szekspirowska, tren, fraszka, pieść, nowela, sielanka, pojęcie tragizmu.

Renesans wskrzesił duszę antyku. Nic więc dziwnego, że gatunki uprawiane przez starożytnych stały się ulubionymi formami twórców humanistycznych. TREN -gatunek, który "wydobył" Kochanowski z przeszłości antycznej. Tren był w starożytności...poleca85%
Język polski

Antyczna, a szekspirowska koncepcja losów ludzkich

Z antyczną koncepcją tragizmu zerwał w swoich utworach Szekspir. Złamał nie tylko z zasadą trzech jedności, decorum ale również wprowadził nową koncepcję losów ludzkich. W 'Makbecie' zauważyć możnapoleca85%
Język polski

Antyczna, Szekspirowska i romantyczna koncepcja tragizmu. Porównaj, zestawiając wybrane utwory.

dobrem a złem. Za namowami żony wybrał zła drogę. Bibliografia i plan ramowy Temat: Antyczna, Szekspirowska i romantyczna koncepcja tragizmu . Porównaj, zestawiając wybrane utwory. I Literaturapoleca85%
Język polski

Tren Fortynbrasa

Fortynbras, będący szekspirowska postacią epizodyczną, którą Herbert wydobywa z cienia. Poeta dokonuje interpretacji postaci stawiając ją w centrum swojego utworu. Tren ma wprawdzie charakter monologupoleca84%
Historia

Hymn Polski

Bonaparte, który prowadził wojnę z Austrią (jednym z polskich zaborców). Początkowo nasz hymn nosił tytuł " Pieść Legionów Polskich we Włoszech". Od 1927 roku pieśń ta została oficjalnie uznana naszym hymnem narodowym i nosi tytuł "Mazurekpoleca89%
Język polski

"Makbet" Szekspira - nowożytna tragedia o ludzkich namiętnościach.

"Makbet" to chyba najgłębsza psychologiczna tragedia Szekspira, w której obserwujemy nieustającą walkę wewnętrzną bohatera między jego zbrodniczą ambicją a wrażliwym sumieniem i bogatą