profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Drganiepoleca85%
Fizyka

Mikrofony i ich parametry

Mikrofon - przetwornik elektroakustyczny urządzenie umożliwiające przetwarzanie energii akustycznej w energię elektryczną w celu przesyłania informacji dźwiękowych za pośrednictwem przewodów elektrycznych, fal radiowych itp. Membrana -...poleca85%
Fizyka

Ruch harmoniczny (drgający prosty)

Drganie obciążnika zawieszonego na sprężynie jest przykładem ruchu drgającego prostego- ruch ten jest ruchem okresowym. Pociągając obciążnik w dół rozciągamy sprężynę, wskutek czego powstają w niej siły sprężystości skierowane do góry i dążące...poleca84%
Fizyka

Własciwości ciał stałych i cieczy

CIAŁO STAŁE ciało wyróżniające się uporządkowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech kierunkach układu współrzędnych podstawowego...poleca85%
Fizyka

Ultradźwięki

Co to są ultradźwięki? Ultradźwięki (naddźwięki) są to fale sprężyste o częstotliwościach znajdujących się powyżej górnej granicy słuchu człowieka to znaczy powyżej 20 kHz. Ultradźwięki to fale akustyczne o częstotliwości wyższej niż 16 kHz...poleca85%
Fizyka

Fale mechaniczne (ruch drgający, fale harmoniczne itp.)

Ruch drgający: Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem okresowym ( powtarza się w regularnych odstępach czasu ) tam i z powrotem po tej samej drodze, to taki ruch nazywamy drgającym ( wibracyjny, oscylacyjny ) Prosty oscylator harmoniczny:...poleca85%
Fizyka

Wahadło matematyczne

Modelem wahadła matematycznego jest mała kulka zawieszona swobodnie na długiej nici. Kulka odchylona z położenia równowagi i swobodnie puszczona porusza się ruchem drgającym zwanym wahadłowym. Wahadło będzie wykonywało ruch zbliżony do...poleca84%
Fizyka

Fale mechaniczne

Falą nazywany zaburzenie rozchodzące się w danym ośrodku. Źródłem każdej fali jest drganie. Fale dzielimy ze względu na: - Rodzaj drgań - Mechaniczne - Elektromagnetyczne - Amplitudę - Poprzeczne - Podłużne - Sposób zaburzenia...poleca80%
Fizyka

Ruch drgający

RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie - okres drgań -...poleca75%
Fizyka

Ciała stałe

Spis treści: 1. Co to jest „ciało stałe”? a) Fizyka ciał stałych 2. Ciała krystaliczne i bezpostaciowe a) Struktura krystaliczna ciał stałych b) Charakterystyka kryształu 3. Sieć przestrzenna kryształu 4. Przewodnictwo elektryczne...