profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dramat polskiego emigranta w romantyzmiepoleca84%
Język polski

Dramat polskiego emigranta w literaturze romantycznej - życiorysy romantycznych twórców.

Romantyzm jest to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku oraz pierwszej połowy XIX wieku. Powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W...poleca85%
Zarządzanie kadrami

Życiorysy

W zalacznikupoleca85%
Filozofia

Filozofowie - życiorysy.

Sokrates,Parmenides,Arystoteles,Sw.Tomasz z Akwinu,Pitagoras,Platon,Sw. Augustyn,Kartezjusz,Pascal,Baruch Spinoza, Immanuel Kantpoleca85%
Język polski

Jacek Soplica nowym typem bohatera romantycznego.

. Życiorysy postaci dzieł romantycznych składają się z trzech głównych etapów: burzliwa młodość, wewnętrzna metamorfoza, po której bohater staje się wojownikiem o sprawy narodu, poświęca się patriotycznejpoleca85%
Język polski

"Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.Puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem...Książka wszystko potrafi"

". Teraz postaram się udowodnić słuszność tego stwierdzenia. Po pierwsze, książka jest źródłem wiedzy.Dzięki książkom biograficznym poznajemy życiorysy sławnych ludzi, a książki przygodowepoleca86%
Język polski

Katastrofizm Żagarystów.

życiorysy ”. Są to życiorysy osób występujących lub wspomnianych w toku powieści, rozbudowane tak, jakby wyjęte był y z encyklopedii lub jakiegoś słownika biograficznego. Unaoczniają one czytelnikowi nie