profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dorobek pedagogiki pracypoleca85%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Pedagogika pracy - dział pedagogiki, którego przedmiotem badań jest praca ludzka, jej różnorodne uwarunkowania i wpływ wychowawczy na jednostkę, znaczenie pracy wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowane stanowiska pracy do człowieka,...poleca82%
Pedagogika

Pedagogika pracy - wykłady.

Temat: Aktualne i antycypowane problemy pedagogiki pracy. Pedagogika pracy to jedna z subdyscyplin pedagogicznych. Wyodrębnianie subdyscyplin jest częste. Pedagogika pracy wyodrębniła się w 1972 r. podczas pierwszego posiedzenia Rady Naukowej...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika Pracy

wykładypoleca86%
Pedagogika

Pedagogika pracy wykłady

wykłady z pedagogiki pracypoleca87%
Pedagogika

Pedagogika pracy

Ściąga do testupoleca85%
Pedagogika

Pedagogika: Pedagogika jako nauka. cz.2/4

Analizując wyżej podane definicje, można oprzeć się na założeniu S. Kunowskiego, który stwierdza, że "współczesna pedagogika jest wszechstronną nauką o całej rzeczywistości wychowawczej, wpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna a praca socjalna.

. Pedagogika i praca socjalna stanowią „praktykę” konstruowaną przez określoną semantykę. Pomimo różnicy perspektyw związki pomiędzy różnorodnymi nurtami teorii pedagogicznych oraz koncepcjami pracypoleca85%
Prawo gospodarcze

Pedagogika

uzależnienia, pedagogika pracypoleca83%
Pedagogika

Pedagogika specjalna

ogólnej pedagogiki specjalnej. - 1861r. ? powstaje pedagogika lecznicza - 1922r. ? w Polsce powstaje Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej założony przez Marię Grzegorzewską, wprowadza termin