profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dorobek kulturalny starożytnej Grecjipoleca81%
Historia

Osiągnięcia starożytnych Greków w dziedzinie kultury .

Grecja i wyspy Morza Egejskiego zasiedlone zostały już ok.3000 lat p.n.e. Osiadła tam ludność stworzyła kulturę egejską (minojską), której najwspanialszym przykładem jest cywilizacja starożytnej Krety (ok.2500-ok.1500 p.n.e.). Około 2000 lat...poleca81%
Historia

Dziedzictwo kultury grecko-rzymskiej w kulturze europejskiej

Ludzie w dzisiejszych czasach wiele zawdzięczają starożytnym cywilizacjom – między innymi Grecji i Rzymu. Dzisiejsza Europa jest owocem długiej i skomplikowanej historii, pełnej konfliktów między narodami. Grecy, a później Rzymianie w Europie...poleca83%
Historia

Osiągnięcia Kultury Starożytnej Grecji

Na skutek podbojów kolonizacyjnych Wschodu przez Greków pochodzących z róznych stron Hellady oraz powstania odrębnego społeczeństwa zaczęła wytwarzać się na Wschodzie odmienna kultura Grecka. Lata 750-500 p.n.e nazwane są wiekami kolonizacji oraz...poleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnej Grecji i Starożytnego Rzymu

Grecja Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej(helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu...poleca82%
Historia

Osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków.

Osiągnięcia kulturalne starożytnych Greków zawsze były i są podziwiane przez historyków, ale i zwykłych ludzi. Mimo, że wiele czasu upłynęło od czasów największej świetności starożytnej Grecji, topoleca84%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnych Rzymian.

funkcjonuje do dzisiaj. Rzymianie odnieśli ogromny wkład w rozwój kultury późniejszej Europy. Ich osiągnięcia były podstawą, na której rozwijały się style a architekturze i sztuce. Dały one początek wielu dziedzinom nauki.poleca75%
Historia

Wynalazki i osiągnięcia starożytntch Rzymian. Z których korzystamy do dziś?

WYNALAZKI I OSIĄGNIĘCIA STAROŻYTNYCH RZYMIAN. Z KTÓRYCH WYNALAZKÓW KORZYSTAMY DO DZIŚ? Starożytni Rzymianie osiągnęli wiele dziedzinie kultury , architektury, polityki i sztuki. Przedstawię wam terazpoleca85%
Historia

Jaka była rola Rzymian w upowszechnianiu osiągnięć Greków?

przez Greków od innych ludów starożytnych . Najbardziej znanym medykiem był Hipokrates, nazywany „Ojcem Medycyny”. Działał w myśli zasady nieszkodzenia choremu. Lekarze greccy potrafili równieżpoleca80%
Muzyka

Muzyka kultur starożytnych

. GRECJA Osiągnięcia Starożytnych Greków w dziedzinie nauki były na tyle wielkie, że czerpały z nich praktycznie wszystkie późniejsze kultury . To grecy po raz pierwszy zaczęli zastanawiać się nad