profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dorobek kulturalny starożytnej Grecji i Starożytnego Rzymupoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnej Grecji i Starożytnego Rzymu

Grecja Kultura starożytnej Grecji, powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej(helladzka kultura) spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu...poleca85%
Historia

Ocena dorobku kulturalnego państw starożytnych

brukowane, niezwykle wytrzymałe drogi, jest to chyba najważniejszy wynalazek starożytnego Rzymu . Kopuła jest także wynalazkiem rzymskich budowniczych, wspaniały tego dowód widzimy w Panteonie –świątyni