profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dopełnienie tragizmu miejscapoleca85%
Język polski

Sposoby przedstawienia i funkcje w pejzażu w polskiej poezji romantycznej.

Człowiek,jako najbardziej rozumna istota,od wieków próbował w taki,czy inny sposób przedstawić swoje uczucia.Ukazywał je poprzez muzykę,malarstwo,poprzez sztukę,ale najpełniej wyrażał swe myśli poprzez poezję.Romantyzm,jako epoka...