profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dobycie przez Rosję dostępu do Bałtykupoleca84%
Historia

Wielka Wojna Północna - przyczyny, przebieg, skutki

Przyczyny - obawa państw basenu Morza Bałtyckiego przed potęgą Szwecji rozwijającej się ekspansywnie w XVII w. - powstanie Ligi Północnej 1698-1700 wymierzonej przeciwko Szwecji - dążenie państw Ligi do podziału ziem Szwecji: Rosja chciała...