profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dobro pojęciepoleca83%
Język polski

Człowiek potrzebuje dobra i do niego dąży

Każdy człowiek potrzebuje dobra i do niego dąży. Dobro według,, Słownika współczesnego języka polskiego”, to:,, Wartości odbierane jako zgodne z kodeksem moralnym człowieka, a także uczynki dające dowód uznawania tych wartości”. Każdy...poleca85%
Filozofia

Egzystencjalizm-koncepcja człowieka

człowieka ideałem, do którego dąży . Jedyną istotą, która jest nieskończona i absolutnie wolną od wiecznego decydowania albo-albo jest absolut, czyli Bóg. Człowiek , więc w swoim dążeniu do Boga jest zpoleca85%
Pedagogika

Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej

planuje tego procesu. III etap – świadoma umyślna - - człowiek tworzy, wie że tworzy, potrafi zaplanować proces twórczy i odnosi twórczość do siebie, a potem dopiero do innych, dla świata. WOLNOŚĆ