profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Dobrawa czeskapoleca82%
Historia

Początki państwa polskiego - rządy Mieszka I

MIESZKO I 960 – 992(książę) Dochodzi do zjednoczenia plemion zamieszkujących obszar naszego kraju: Pomorzan (Pomorze Gdańskie i Zachodnie), Polan (Wielkopolska), Mazowszan (Mazowsze), Kujawian (Kujawy). Na ich czele w 960 stanął Mieszko I....poleca71%
Historia

Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest ?

Niewątpliwie najciekawszym wydarzeniem w średniowiecznej historii państwa polskiego był moment, gdy jego władca-Mieszko I zdecydował się przyjąć chrzest. Jak wyglądał uroczysty chrzest księcia piastowskiego i jego najbliższego otoczenia...poleca81%
Historia

Chrzest Polski – czynniki i znaczenie jego przyjęcia

Zgodnie z definicją encyklopedyczną chrzest Polski, proces chrystianizacji społeczeństwa zajmującego ziemie pol., trwający do XII–XIII w.; chrzest Polski w ścisłym sensie oznacza chrzest ks. Mieszka I i jego otoczenia 966; towarzyszył mu sojusz...poleca77%
Historia

Żony Mieszka I

Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski. Był synem Siemomysła, natomiast imię jego matki jest nieznane. Prawdopodobnie Mieszko urodził się niewidomy. Jednak w dniu siódmych urodzin, kiedy ojciec jego urządził postrzyżyny, w cudowny...poleca80%
Historia

Początki państwa polskiego

spowodowało wzrost znaczenia plemienia Polan. Centralne położenie, zbieżność kultury i wierzeń religijnych sprzyjało akcji jednoczenia ziem polskich i powstaniu państwa polskiego . Na początku drugiejpoleca85%
Historia

Polska za pierwszych Piastów

Polska stała się bowiem krajem, który bez przeszkód mógł rywalizować z cesarstwem, z którym inne państwa musiały się liczyć (Polska miała poparcie u papieża). Całe panowanie Mieszka II (1025-1034) topoleca85%
Historia

Kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego.

. Ciekawe wydaje się też opis Wincentego Kadłubka Tak opisywał początki państwa polskiego : Z zzagórza kroackiego wybrali się na północ trzej bracia, Lech, Czech i Rus. Lech, znalazłszy gniazdo orle, osiedliłpoleca83%
Historia

Ustrój państwa polskiego do XVI wieku

rządy sprawowała rada królewska. Wraz ze zjednoczeniem państwa wzrosła rola rady królewskiej. Rada była organem doradczym. W ciągu XV wieku monarcha wprowadzał niekiedy do rady miejsce wyższych ipoleca85%
Historia

Początki państwa Polskiego

i Pomorze. Pod koniec swego niewątpliwie długiego panowania Mieszko I zdołał oderwać od Czech Śląsk i kraj Wiślan, łącząc je z państwem Polan i kończąc w ten sposób budowę terytorialną państwa