profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Do Polski przybywa pierwszy biskup Jordan 968poleca88%
Historia

Kalendarium Piastów i Andegawenów

PIASTOWIE Kalendarium Mieszko I: 963 - Mieszko I ponosi klęskę w walce z Wieletami 965 - Władca Polski zawiera sojusz z czeskim księciem Bolesławem, umocniony małżeństwem z księżniczką Dobrawą 966 - Mieszko I wraz ze swym dworem...poleca85%
Historia

Kalendarium Polski Piastów

Kalendarium: 963- Mieszko I ponosi klęskę w walce z Wieletami 965- Władca Polski zawiera sojusz z czeskim księciem Bolesławem, umocniony małżeństwem z księżniczką Dobrawą 966- Mieszko I wraz ze swym dworem przyjmuje chrzest 967-...poleca85%
Historia

Kalendarium Piastów.

1. Mieszko I Książę Polski od ok. 960 roku. Pierwszy historyczny władca Piastowski . Syn Siemomysła. 965 r. ? Mieszko bierze ślub z czeską księżniczką Dobrawą , co umacnia nasze stosunki z Czechami 966 r. - Mieszko przyjmuje chrzest od...poleca85%
Historia

Polska za Piastów

, w których gronie panujacy podejmowal najwazniejsze decyzje Mieszko I , ok. 935–992, z dyn. Piastów , ksiaze pol. od ok. 960, pierwszy hist. wladca Polski, ojciec m.in. Boleslawa I Chrobregopoleca82%
Historia

Dynastia Piastów w Polsce - bilans panowania

Polsce zakończyła śmierć Kazimierza Wielkiego (1370r.), który nie pozostawił po sobie męskiego potomka. Po jego śmierci władzę w Polsce przejęli Andegawenowie. Panowanie Piastów było i jest częstympoleca85%
Historia

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ.

naturalnych panów i dziedziców, do władzy zostanie przywołana inna dynastia ( Andegawenów ). Wynikało to z układu o sukcesji między Kazimierzem a Ludwikiem, ale gwarantem tego układu były stany. Ludwik, abypoleca87%
Historia i społeczeństwo

Rządy Jagiellonów

Rządy Andegawenów w PolscePo śmierci z ostatnich piastów   Kazimierza Wielkiego zgodnie z zawartą przez niego umową w 1370 roku królem Polski zostaje Ludwik Węgierski z dynastii Andegawenówpoleca85%
Historia

Unia polsko-litewska

Po śmierci Kazimierza Wielkiego na tronie polskim panuję dynastia Andegawenów . Rządzi król Ludwik. Nie miał on syna,który mógłby odziedziczyć po nim władzę. W 1374r. nadaję przywilej w Koszycach, w