profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Do młodych wymowa wierszapoleca85%
Język polski

"Świat jest jeno szkoła szukanie - nie oto chodzi kto dopadnie, ale kto przebieży piękniejszą drogą"- zinterpretuj słowa francuskiego filozofa XVI wieku i przedstaw drogi życiowe wybranych bohaterów literackich różnych epok.

„ŚWIAT JEST JENO SZKOŁĄ SZUKANIA – NIE O TO CHODZI KTO DOPADNIE, ALE KTO PRZE-BIEŻY PIĘKNIEJSZĄ DROGĄ” – ZINTERPRETUJ SŁOWA FRANCUSKIEGO FOLIZOFA XVI WIEKU I PRZEDSTAW DROGI ŻYCIOWE WYBRANYCH BOHATERÓW LITERACKICH RÓŻNYCH EPOK. ROZWAŻ, JAKIE...poleca85%
Język polski

Kobieta - piękniejszą częścią świata

Kobieta stała sie jednym z popularniejszych motywów literackich.Dlaczego? Bez niej nie byłoby miłości i wszystkich innych wzniosłych uczuć.To ona wniosła do zycia delikatność, subtelnośćpoleca84%
Język polski

Motyw winy i kary w utworach literackich różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

. Sprawiedliwość dosięgnie każdego prędzej czy później. Bo sprawiedliwości zawsze musi stać się zadość. Reasumując powyższe rozważania stwierdzam, iż wątek winy i kary przewija się przez wiele epok literackich i jest aktualny do dziśpoleca85%
Język polski

Omów i zinterpretuj Stasimon IV traktując go jako syntezę problematyki "Króla Edypa".

głębi?” Pieśń pokazuje, że los jest nieubłagany. Człowiek może szukać przed nim ucieczki, starać się być całe życie dobrym, ale i tak, wcześniej czy później, dopadnie go przeznaczenie. W obliczupoleca85%
Język polski

Motyw winy i kary ,jego funkcje w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przykładach .

sprawiedliwości zawsze musi stać się zadość. Reasumując powyższe rozważania stwierdzam, iż wątek winy i kary przewija się przez wiele epok literackich i jest aktualny do dziś mając charakter ponadczasowy.poleca85%
Język polski

"Renesansowy ideał człowieka w wybranych utworach literatury polskiej."

otoczony jest czcią, szacunkiem- jest autorytetem i doradca. Wielki poeta doby renesansu Jan Kochanowski również wyrażał ideały życiowe . Czynił to za pomocą m. in. swoich wspanialych fraszek i pieśni