profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Do młodych wymowa utworupoleca85%
Język polski

Porównanie „Ody do młodości” i „Do młodych”.

Autorem „Ody do młodości” jest młody 22 - letni poeta Adam Mickiewicz, który dopiero, co skończył studia w Wilnie i przeniósł się do Kowna. W latach 1817 - 1823: Mickiewicz należał do tajnego Towarzystwa Filomatów i Filaretów. W 1820 r. dla...poleca85%
Język polski

Obraz młodości i starości, czyli konflikty pokoleniowe wyrażone w "Odzie do młodości" Adama Mickiewicza i "Do młodych" Adama Asnyka.

Od wiek wieków istniały konflikty pokoleniowe. Starsze pokolenie narzekało na młodsze za to, że się buntują, że wprowadzają nowe pojęcia, nową ?modę?, nowe słownictwo, nowy program. Młode pokolenie zawsze jest synonimem czegoś nowego, czegoś...poleca83%
Język polski

Interpretując wiersz "Do młodych" Asnyka, zwróć uwagę na relacje zachodzące między podmiotem lirycznym a adresatem utworu. Jaki jest cel tego wiersza?

?Każda epoka ma swe własne cele. I zapomina o wczorajszych snach (...)? Nie od dziś wiemy, że prekursorzy nowych epok starali się zacierać ślady ubiegłych lat, chcieli tworzyć świat na nowo według własnych zasad. Nie wszystko jednak co minione...poleca85%
Język polski

"Ojczyzna to pamięć i groby". Rozwiń myśl Józefa Piłsudskiego w formie rozprawki.

Każdy Polak budując swoją świadomość opiera ją na znajomości historii swego narodu. Na przestrzeni wieków wszelkie informacje historyczne i kulturalne zapisywane były w wielu utworach literackich, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. To...poleca85%
Język polski

Ideały młodych romantyków na podstawie "Ody do młodości", a współczesnej młodzieży.

wileńskiej. Odbiorcą dzieła miała być młodzież z Towarzystwa Filaretów i Filomatów. W „Odzie do młodości ” poeta próbował przedstawić program działania Filaretów. Utwór ten zawiera ideały młodychpoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza "Ody do młodości" A. Mickiewicza i "Do młodych" A. Asnyka

„Odę do młodości ” Adama Mickiewicza jak i wiersz Adama Asnyka „ Do młodych ” można uznać za manifesty literackie, gdyż utwory te wyrażają założenia programowe nadchodzącej epoki, zwiastują nadejściepoleca85%
Język polski

Analizując fragment "Ody do młodości" A. Mickiewicza i wiersz "Któż nam powróci" K. Przerwy-Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia.

ludzie. W obydwu fragmentach przedstawiony jest obraz młodego i starego pokolenia oraz negatywny stosunek młodych do starszych. W utworze Adama Mickiewicza, podmiot liryczny zwraca się do młodościpoleca86%
Język polski

"Oda do młodości" Mickiewicza, a "Do młodych" Asnyka.

Porównaj „ Do młodych ” Asnyka z „Odą do młodości ” Mickiewicza. Utwory „Oda do młodości ” i „ Do młodych ” powstały w dwóch różnych epokach literackich: romantyzmie i pozytywizmie. Można dostrzecpoleca82%
Język polski

Porównaj „Odę do turpistów” Juliana Przybosia z „Odą do młodości” Adama Mickiewicza. Zwróć uwagę na treść i formę utworów oraz liczne aluzje.

tak fascynuje. Istnieją bowiem poeci turpistyczni, których interesuje temat śmierci, brzydoty i rozkładu co zdaje się być zupełnym przeciwieństwem młodości , których autor ? Ody do Turpistów? Julian