profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Dmitrij Mendelejew osiągnięciapoleca83%
Historia

Odkrycia naukowe XIX wieku i ich wpływ na I wojnę światową

W XIX wieku nastąpił gwałtowny rozwój całej myśli naukowej. Dzięki rozkwitowi nauki ludzkość dokonała w ciągu XIX wieku największego w swoich dziejach skoku cywilizacyjnego. Właśnie wtedy powstało słowo “naukowiec”, a kiedy chciano coś pochwalić...poleca79%
Historia

Nauka, technika, kultura na przełomie XIX/XX wieku

I Wojnę Światową zapoczątkowano wielotomowe serie wydawnicze z historii Niemiec, Francji, Belgii i innych krajów. W dziedzinie nauk społecznych i filozofii istotny wpływ mieli Marks i Engels. Głosilipoleca79%
Historia

Rewolucja przemysłowa i naukowa w XIX wieku, ważne odkrycia i wynalazcy

poprzedzających I Wojnę Światową zapoczątkowano wielotomowe serie wydawnicze z historii Niemiec, Francji, Belgii i innych krajów. W dziedzinie nauk społecznych i filozofii istotny wpływ mieli Marks i Engelspoleca84%
Historia

Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją

przemiany zachodzące w społeczeństwie, przemiany polityczne, gospodarcze i kulturalne. W latach poprzedzających I Wojnę Światową zapoczątkowano wielotomowe serie wydawnicze z historii Niemiecpoleca85%
Historia

Gospodarka Polski na tle przemian ekonomicznych w Europie w XIX wieku

rozwinęły się historia i filozofia. W naukach historycznych badano przemiany zachodzące w społeczeństwie, przemiany polityczne, gospodarcze i kulturalne. W latach poprzedzających I Wojnę Światowąpoleca85%
Historia

„To są wspaniałe czasy, panowie, wspaniałe czasy!”- czy cesarz Wilhelm II miał rację mówiąc tak o XIX wieku?

poprzedzających I Wojnę Światową zapoczątkowano wielotomowe serie wydawnicze z historii Niemiec, Francji, Belgii i innych krajów. W dziedzinie nauk społecznych i filozofii istotny wpływ mieli Marks i Engels