profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Dlaczego doszło do II wojny światowejpoleca81%
Historia

Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

W swojej pracy pragnę omówić przyczyny wybuchu największej wojny w dziejach ludzkości oraz jej skutki. Postaram się przynajmniej pokrótce przedstawić najbardziej istotne wydarzenia. Na to nieszczęście jakim była II Wielka Wojna...poleca82%
Historia

Przyczyny, skutki II wojny światowej

Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r. e). Zawarcie przez Niemcy, Włochy i Japonię tzw. Paktu Antykominternowskiego. Skutki II wojny światowej : a). Zwycięstwo aliantów. bpoleca83%
Historia

Przyczyny i Skutki II Wojny Światowej

PRZYCZYNY Wybuch II wojny światowej był uwarunkowany różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących między poszczególnymipoleca84%
Historia

Przyczyny, przebieg i skutki I wojny światowej - ważne daty

) 22 czerwca 1914 – zamach w Sarajewie, zabicie arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda Habsburga. 28 lipca 1914 – wybuch I wojny światowej Przyczyny klęski państwpoleca83%
Historia

Charakterystyka porównawcza I i II wojny światowej

"dała" ludzkości także wiele nowych wynalazków takich jak np. samolot. Skutkami II wojny światowej były jeszcze większe ofiary(50milonów) i ogromne wyniszczenie gospodarcze Europy(szczególniepoleca85%
Historia

Sposoby kształtowania się komunistycznego systemu władzy po II wojnie światowej

, która podejmując walkę zbrojną z okupantem w czasie II wojny światowej umocniła własną pozycję; po objęciu władzy przeprowadzano radykalne reformy polityczne i społeczne (Jugosławia – Josip Broz-Tito, Albania – Erwer Hodza)