profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Diaspora europejskapoleca85%
Politologia

Żydzi w Europie

Historia Żydów, chodź etnicznie należących do kultury bliskiego wschodu, znacznie bardziej powiązana jest z dziejami Europy. Mimo znacznego wkładu w dzieje Starego Kontynentu, nigdy do końca się nie zasymilowali ani nie zostali zaakceptowani. Nie...poleca81%
Historia

Polacy i Żydzi podczas II wojny światowej

Europie . Żydzi wykształcili tutaj swoją kulturę, sztukę, religię. Ale nadszedł okres, w którym Polska stała się zniewolona. Władze wszystkich trzech państw zaborczych przeciwne były uprzywilejowanejpoleca83%
Język polski

Mniejszości Etnicze w Polsce. Żydzi

Mniejszości Etniczne w Polsce - Żydzi Pierwsi Żydzi osiedlili się w Polsce w XI - XII w ., po tym jak w czasie krucjat krzyżowcy, w drodze do Ziemi Świętej, gromili gminy żydowskie w Europiepoleca84%
Pedagogika

Dwa najsmutniejsze narody świata, czyli Polacy a Żydzi. Surdykowski

Rzeczypospolita była dla żydów najlepszym w niegościnnej Europie azylem, Żydzi nigdy nie czuli się jej obywatelami. Traktowali polskie państwo jako obce, wymigiwali się od służby wojskowej, starali się nadaćpoleca85%
Historia

Żydzi w II RP

Warszawie, w żydowskich zatrudniających do 10 osób Żydzi stanowili 98 % pracowników. Natomiast w większych zakładach nawet właściciele Żydzi niechętnie zatrudniali ziomków ze względu na świętowanie sobotypoleca83%
Historia

Żydzi w Polsce

jednocześnie rozwój antysemityzmu. Żydzi we wschodniej Europie (Rumunia i Rosja) podlegali wciąż dyskryminacji prawnej i prześladowaniom (pogromy). Życie Żydów koncentrowało się tutaj nadal w gettach